THUY SAN BAC LIEU

Cách phòng trị bệnh cho lươn

Kỹ sư Võ Chí Công ở Trại Thực nghiệm thuộc Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu, chia sẻ cách phòng trị bệnh và chăm sóc cho lươn. Công 0919731980

Trở lên đầu trang