Trần Quang Huy official

CÁCH CHO TÔM ĂN TRONG AO DÈO TỪ 0 -30 NGÀY

MUỐN NUÔI TÔM DÈO VÈ SIZE 300 CON TRONG 30 NGÀY I TRẦN QUANG HUY
PHƯƠNG PHÁP CHO ĂN VÀ CANH NHÁ TRONG AO DÈO – NUÔI TÔM TRÊN AO LÓT BẠT.
CÁC CỬ ĂN TRONG NGÀY ÁP DỤNG CHO 1 TRIỆU POST
CÁC CỬ ĂN TRONG NGÀY
CÓ THỂ TĂNG CƯỜNG THÊM 2 CỬ ATERMIA HOẶC COPEPOD
Trên đây là cách cho ăn vào mùa năng nóng, nếu là mùa mưa hay mùa đông nên điều chỉnh như sau
Cử Sáng: 20%, Cử Trưa: 30%, Cử Chiều 10%, Cử Tối 40%
Ngày 15-17 bỏ nhá tập cho tôm quen nhá. Mẻ tôm nào nhanh thì 20 ngày canh nhá là được. Chậm thì 25-30 ngày.
Thường tôm ăn qua số 2 là bỏ nhá. Thường canh nhá 5g/kg thức ăn, thời gian canh 2 tiếng 30 phút.
#huy0913753035 #nuoitomtrenaolotbat #nuoitomtrenaotronlotbat

Trở lên đầu trang