News thuy san

Các giải pháp – kỹ thuật cho người mới nuôi lươn – thủy sản

#thuysan #Trangtinthuysan #nuoiluonkhongbun
Nuôi lươn không bùn dễ nuôi mang lại lợi nhuận cao – Các giải pháp – kỹ thuật cho người mới nuôi lươn.
———————————–
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang