News thuy san

Bốn bước cần thiết trong nuôi lươn – thủy sản | Four essential steps in eel farming

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoiluon
Bốn bước cần phải thực hiện trong nuôi lươn không bùn. Mời bà con và các bạn theo giỏi và đừng quên nhấn đăng ký để nhận thêm thông tin mới nhé.
—————————–
Four steps need to be taken in raising mudless eels. Invite relatives and friends to follow along and don’t forget to click register to receive more new information.

https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang