News thuy san

Bồ Đề 688 – Nuôi tôm an toàn sinh học – thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Đây là vuông nuôi tôm của ông Phạm Văn Sơn. Ông nuôi theo mô hình an toàn sinh học sử dụng sản phầm của Bồ Đề.
————————————
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang