Trần Quang Huy official

BÍ QUYẾT NÂNG KIỀM TRONG AO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG

BÍ QUYẾT NÂNG KIỀM TRONG AO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG.
TRẦN QUANG HUY CHIA SẺ KIẾN THỨC NUÔI TÔM THẺ TRÂN TRẮNG TRÊN AO LÓT BẠT CHO NGƯỜI NÔNG DÂN.
CÁCH HẠ PHÈN TĂNG KIỀM
Tóm lại trong ao nuôi tôm độ kiềm có thể giảm thấp so với yêu cầu vì những lý do sau:
Độ mặn thấp
Đất nhiễm phèn.
Thay nước ít và phiêu sinh vật phát triển quá dày.
Nếu hàm lượng phèn cao nên dùng Promix EDTA vơi liều 5kg 1000m3, sau đó rửa nước bằng Detoxin liều 5 lít/1000m3 lúc 9h sáng.
Ta dùng bộ đo kiềm của CP nếu kiềm dưới 120mg/L hoặc CO32- và HCO3- lệch nhau quá 20 thì nên xử lý như sau: đánh 10kg Boomtech30 + 5kg Sbi Alkaline + 2kg Richminplus / 1000m3. Dùng lúc 7-8 h tối, dùng liên tiếp vài lần đến khi thấy dộ kiềm đạ được yêu cầu thì ngưng. Nếu có phèn trong cao nên dùng 10kg CaO và 10 kg phân lân P2O5, than hoạt tính 25kg/ 1000m3.
NÂNG KIỀM NẾU TRONG AO CÓ HẾN
Khi tôm nhỏ hơn 20 ngày tuổi thì không nên diệt hến, vì sẽ hao tôm lên đến 30%.
Diệt hến dùng Deaglae liều 2 lít/1000m3 lúc 6-7 giờ sáng ( trời mát và có ánh sáng)
Tối 7-8 h dùng yucca 1 lít/1000m3.
Tối ngày hôm sau dùng Boomtech30 liều 5kg/1000m3, Rischminplus liều 2kg/1000m3 và Sbi Alkaline liều 10kg/1000m3.
Nếu ngày hôm sau nữa như ý thì dùng thêm 1 lần nữa.

Trở lên đầu trang