Trần Quang Huy official

BẠN CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC 6.5 TẤN TÔM NGAY CẢ KHI BẠN NUÔI TRÊN AO TRÒN 500M3 | TRẦN QUANG HUY

Làm như thế nào để đạt được 6.5 tấn tôm trên ao tròn 500m3? Làm sao để tôm về size dưới 30 con/kg? Làm như thế nào để có giá thành nuôi size dưới 30 con chỉ có 70k đến 80k 1 kg tôm? Làm như thế nào để không chế bệnh tôm trong quá trình nuôi?….Liên hệ trần quang huy 0913753035
#videomarketing28ngay
#videongay13
#tranquanghuy
#0913753035

Trở lên đầu trang