News thuy san

Bạc Liêu vừa Bắt vụ sản xuất thuốc thủy sản giả – Thủy sản

#thuysan #Trangtincuocsong #nuoitom
Công an Bạc Liêu vừa Bắt vụ sản xuất thuốc thủy sản giả.
https://www.youtube.com/channel/UCbMe5xhMwAlKpkJdx9vQU1g?view_as=subscriber

Trở lên đầu trang