Trần Quang Huy official

10 LỜI KHUYÊN ĐỂ CHỌN GIỐNG TÔM TỐT

PHƯƠNG PHÁP CHỌN GIỐNG TÔM TỐT ĐỂ THẢ NUÔI THÀNH CÔNG. Trần quang huy nhà sáng lập ra công ty tnhh o.p.s . Để chọn giống tôm tốt cần nắm rõ các yêu sau:
– Trại bố mẹ phải nhập tôm bố mẹ từ SIS, CP, …
– Trại có nguồn nước thay dồi dào.
– Trại có cho thức ăn chất lượng cao như inve, tảo tương lớn, artermia từ mỹ…
– Lipid gan tôm phải tròn đều ko bị rỗ.
– Nhà nông muốn làm giàu từ tôm, phải trải qua đao tạo đủ kiến thức nuôi tôm.
– Nuôi tôm trên ao lót bạt là một ngành mủi nhọn trong nông nghiệp.

Trở lên đầu trang